Start

Aktuellt

Gruppsykoterapi
Det finns utrymme för deltagare i gruppsykoterapi. Gruppsykoterapi är bra för de flesta problem där psykoterapi bedöms som en lämplig behandlingsform. Vanliga problem/symtom som med gott resultat kan bearbetas i grupp är ångest, nedstämdhet och problem i relationer. Utmattningssyndrom (utbrändhet) är ett exempel på svårigheter som med fördel går att arbeta med i grupp.
För dig, som gått i kortare samtalskontakter men känner att du skulle behöva terapi för en längre tid, är detta ett mycket bra alternativ. Gruppterapi är en effektiv behandling till en rimlig kostnad. Du kan alltså gå privat utan att kostnaden blir oöverstiglig.