Hur psykoterapi kan hjälpa människor

Här kan du hitta exempel på hur vissa former av psykoterapi kan tillämpas vid fall där patienter behöver hjälp för att övervinna ett psykiskt problem och hur det hjälper dem. Du kan även läsa här om andra metoder och tillvägagångssätt.

Hur humanistisk terapi kan hjälpa personer med depression och lågt självförtroende.

Den humanistiska typen av psykoterapi fokuserar mer på en persons syn på livet, betonar att man inser sitt egna värde samt värdet på alla människor runt omkring sig. Ett exempel på hur detta används, skulle vara en person som ofta känner sig ensam, som om de inte hade något eget värde eller riktning i livet utan känner att något saknas eller är fel. En psykoterapeut som använder ett humanistiskt tillvägagångssätt skulle möjligen försöka uppmuntra dem att leta efter vad som saknas, vare sig det är ett syfte, vänskap eller ett förhållande. Att söka efter dessa saker med en positiv syn på livet kan få klienten att se vissa saker i ett annat ljus, och inse att alla människor längtar efter samma saker i livet. Detta kan ofta leda till en förändring i attityd gentemot sociala interaktioner, på grund av att klienter börjar se andra runt dem som jämlikar istället för att se sig själva som värdelösa och detta ökar självförtroendet till en punkt där de kan vara bekväma med att närma sig nya människor.

Denna typ av tillvägagångssätt har tidigare visat sig vara effektivt. Människor med mer självförtroende framstår som vänligare och lättare att närma sig – de är dessutom bättre på att hantera sociala situationer. Dessa omständigheter kan leda till att en person, som har lärt sig att tro på sig själv, hittar nya vänner eller kärlek, när det tidigare kan ha verkat näst intill omöjligt. Därför är denna typ av terapi högt ansedd inom området för att hjälpa till att behandla patienter som lider av utav depression, ensamhet eller isolering från samhället och människor runt omkring dem.

Terapin lär ut att alla människor söker mening i handlingarna de utför, letar efter värde och kreativitet i alla aspekter utav livet och att alla beslut som fattas mot dessa, kan påverka andras liv. En sådan insikt och syn på livet kan vara revolutionerande för en person som lider utav kronisk ensamhet eller depression.

Klientcentrerad terapi

Klientcentrerad terapi, även känd som ”Rogerian Therapy”, är en humanistisk metod utvecklad utav Carl Rogers. Han var en man som ansåg att alla människors inre är gott och att empati har en helande kraft. Därför avviker den klientcentrerade terapin från den traditionella modellen av terapeuter och rör sig mot en icke-direktiv, empatisk inställning som motiverar klienten i den terapeutiska processen. Terapin är uppbyggd på Rogers tro att varje människa strävar efter att uppfylla sin egen potential, samt att varje människa har förmågan att lyckas. Den klientcentrerade terapin har haft en enorm inverkan på psykoterapiområdet och många andra discipliner.

Rogers terapi utvecklades inte för att bota dem sjuka, men istället för att ge stöd åt människor som inte mådde bra – eftersom Roger ansåg att alla någon gång i livet kan komma att behöva terapi och hjälp. Ordet patient blev ersatt med klient, eftersom det annars förmedlade känslor utav sjukdom, vilket i sin tur antydde att man behövde någon form utav botemedel. Men enligt humanistisk psykoterapi har varje individ möjligheten att själv lösa sina problem och därför ville Rogers inte ta bort det personliga ansvaret genom att sjukförklara klienter. I stället för att betrakta människor som bristande från födseln, med problematiska beteenden och tankar som kräver behandling, anser klientcentrerad terapi att varje person har ett begär till personlig utveckling och förändring. Rogers kallade det naturliga, mänskliga beteendet för “actualizing tendency,” –självförverkligande. Han jämförde detta med sättet levande organismer strävar efter balans, ordning och större komplexitet.

En klientcentrerad terapeut lär sig att förlita sig på en individs potential, att kunna ge klienterna empati och framför allt lyssna med ett öppet sinne, för att bidra till att underlätta förändringen. Terapeuten undviker också att totalt styra behandlingsförloppet genom att följa klientens initiativ när det dyker upp. Istället vill terapeuten att klienten ska kunna upptäcka personliga lösningar inom sig, genom att erbjuda sitt stöd, vägledning och struktur.

Psykoterapi och spelberoende

Att spela på bettingsajter eller i ett casino kan vara en rolig engångs-aktivitet, eller för de lyckliga få: ett sätt att vinna den stora Jackpotten. Dessvärre kan spelare bli beroende och drar nästan maniskt i den enarmade banditen medan dem sitter i ett missbruk som kan förstöra deras ekonomi, sociala liv, psyke eller till och med fysik.

Att många av oss idag även lever under ständig stress, och krav på att prestera, resulterar i att kontrollerat och medvetet spelande inte är finns i våra tankebanor. Medveten närvaro är bristfälligt bland spelare inom casino och även något som är främmande för många andra. Lyckligtvis finns det ett flertal beprövande metoder som bidrar till mer medvetet spelande och dessa kan hjälpa oss att undvika fällorna kring spelberoende.

Ett beroende, oavsett vad det är, hittar sin grundorsak i psykologi. Så, vad är det egentligen som ger upphov till ett spelberoende? Det är vanligt att människor börjar göra eller ta något som vana, men ett missbruk bildas när en person blir psykiskt beroende. Helt enkelt; missbruk är när någon är oförmögen att sluta göra något självständigt. När det kommer till spelberoende är det inte ovanligt att vad som driver beroendet helt enkelt är vinsten – pengarna. Vissa tror att deltagandet i spel, inuti antingen ett riktigt casino eller online, är en harmlös aktivitet som kostar lite pengar för chansen till en stor utbetalning. Men enligt en artikel publicerad av CNN 2015, blev en kvinna i Australien beroende av spel på grund av självkänslighetsproblem och trodde att det skulle kunna vara ett sätt att få ett slut på livets alla motgångar.

Det finns inget botemedel mot ett spelberoende, men kognitiv beteendeterapi har gett lovande resultat gällande många olika missbruk, inklusive spelberoende. Med denna behandling kan man få hjälp att identifiera vilka tankeprocesser som har lett till missbruket. Många som är beroende tror att de slutligen kommer att vinna den stora jackpotten om de bara fortsätter att satsa. På grund av denna psykologiska natur hos ett spelberoende, kan en spelares humör bero helt och hållet på glädjen av att vinna eller frustrationen i att konstant förlora. Med lite hjälp från beteendeterapi kan en spelare börja identifiera dessa mönster och arbeta för att rätta till dem. När dessa grundläggande orsaker identifieras, blir det lättare att påbörja vägen mot återhämtning.