by / on May 8, 2018 at 10:38 am / in

Välkommen!

På denna webbplats hittar du ett antal artiklar om olika uppgifter inom psykoterapi. Det finns ett antal exempel på hur psykoterapi används i praktiken, som förklarar hur en terapeut kan närma sig en klients problem samt många artiklar om vilka typer och tekniker de skulle kunna använda. Dessa är: Klientcentrerad terapi. Gestaltterapi Humanistisk terapi. Existentiell terapi. Kognitiv – och beteendeterapi. […]

Read more ›