Välkommen!

På denna webbplats hittar du ett antal artiklar om olika uppgifter inom psykoterapi.

Det finns ett antal exempel på hur psykoterapi används i praktiken, som förklarar hur en terapeut kan närma sig en klients problem samt många artiklar om vilka typer och tekniker de skulle kunna använda. Dessa är:

  • Klientcentrerad terapi.
  • Gestaltterapi
  • Humanistisk terapi.
  • Existentiell terapi.
  • Kognitiv – och beteendeterapi.
  • Psykoanalytiska och psykodynamiska terapier.

Psykoterapi är ett brett spektrum av terapeutiska aktiviteter som vanligen hålls mellan en klient och en licensierad psykoterapeut, där terapeuten jobbar med att försöka hjälpa klienten att ta sig förbi eventuella hinder i sitt liv. Detta kan vara ett missbruk utav droger, rökning, någon ohälsosam aktivitet som klienten åtar sig, eller så kan det vara något mentalt som ett spelberoende eller annan form utav aktivitet. Dessa problem kan till och med relateras till ett underliggande tillstånd som t.e.x tvångssyndrom eller en låg självkänsla.

Varje typ av psykoterapi har sin egen användning inom området, och de kan tillämpas olika klienter som lider av olika sjukdomar som t.ex. depression, ångest, eller en allmän negativ inställning till livet. Målet är att ge läsaren en enkel plattform där man kan kortfattat lära sig om många olika tillvägagångssätt på en enda plats. Sidan innehåller också en artikel som ger ett exempel på var psykoterapi kan tillämpas i det verkliga livet för att hantera frågor såsom spelberoende, och förklarar hur en psykoterapeut kan hjälpa alla som lider av ett allvarlig missbruk med att övervinna problemen och gå vidare till en nytt kapitel i sitt liv.